Alumni

Class of 2017
  • Robert Deng
  • Zach Dinan
  • David Fan
  • John Hwang
  • David Jeong
  • Geoffrey Kristof
  • Caleb Lee
  • Victor Newell
  • Kevin Song
  • Dave Wang
  • Matthew Wu
  • Brian Yeung
  • Peter Zhou

  • Class of 2016
  • Jesse Cheng
  • Un Cho
  • Ryo Ishizuka
  • Jiseop Kim
  • George Liang
  • Christopher Miao
  • Min-Woo Park
  • Alex Saich
  • Patrick Xu
  • Dominick Zheng
  • Yun Teng Zheng

  • Class of 2015
  • Stephen Kim
  • Gregory Kristof
  • Eddy Lee
  • Fran Lee
  • Bryan Li
  • Denis Nguyen
  • Andrew Strange
  • Kevin Sun
  • Charles Wang

  • Class of 2014
  • Ian Chang
  • Tony Cho
  • Daniel Geisinger
  • Seiji Liu
  • Eric Lu
  • Doo Young Na
  • Ben Sun
  • James Sun
  • Jonathan Tran
  • Luke Yarabe
  • Joshua Zhang

  • Class of 2013
  • Michael Cherkassky
  • John He
  • Kevin Kong
  • Ryann Lai
  • Uggi Lee
  • Yukun Li
  • HK Heekwon Seo
  • Tae Joong Yoon

  • Class of 2012
  • Ki Hoon (Tomy) Han
  • Tony Huang
  • Cliff Kim
  • Patrick Li
  • Ravi Mulani
  • YouHo Myong
  • Stephen Shelton
  • David Wang
  • Phillip Zhang
  • Dennis Zheng

  • Class of 2011
  • Winston Chang
  • Alex Chi
  • Ian Choe
  • Louis Choi
  • Kevin Chow
  • Jae-Yeop Kim
  • Byron Lichtenstein
  • Will Miao
  • Souvik Paul
  • Nathan Ren
  • Brian Ru
  • Kurt Tsuo
  • Jesse Yang

  • Class of 2010
  • Eric Beck
  • Yuting Chiang
  • Austin Chu
  • James Fish
  • Andrew Le
  • Benjamin Wu
  • Ben Zhou

  • Class of 2009
  • Calvin Chen
  • Chris Paik
  • Lucas Paul
  • Hai Pham
  • Jeremy Tran
  • Sai To Yeung
  • Jason Yow

  • Class of 2008
  • Yuhan Dong
  • Jungmin Lee
  • Hyun Paul Lee
  • Christopher Pak
  • Tony Zhang
  • Jimmy Zhao

  • Class of 2007
  • Nathaniel Gunawan
  • Andrew Huang
  • Ohkyung Kwon
  • Jack Li
  • Chibo Tang
  • Landon Yuan
  • Haoqi Zhang

  • Class of 2006
  • Maurice Chen
  • Dong Kwan Kim
  • Richard Kwon
  • Dennis (DJ) Lee
  • Charles Lei
  • Henry Mak
  • Philip Song

  • Class of 2005
  • Benjamin Cheng
  • Ivan Dong
  • Dan Kanivas
  • Jae Kim
  • Gary Liu
  • Theo Pan

  • Class of 2004
  • Mike Murano
  • Terry Shih
  • Robin Tang
  • Wei Wang
  • Andrew Wang
  • John Young

  • Class of 2003
  • Max Cho
  • Paul Choi
  • Robin Lee
  • Sung Seo
  • Ed Sun
  • Christopher Tam
  • Adrian Wall
  • Thomas Wong
  • Ryuji Yamaguchi
  • Keigo Yamaguchi

  • Class of 2002
  • Stephen Chang
  • Sean Cheng
  • W Ding-Everson
  • Robert Lim
  • Solomon Liou
  • Aram Yang

  • Class of 2001
  • Jimming Cheng
  • Greg Tseng
  • Wei Zhou

  • Ohkyung Kwon '07

    Leverett  •  Physics  •  Seoul, Korea